65-MCH20180621_Cog_ReadingFriends_284

Yr hyn a wnawn

Darllen Ffrindiau yw ein prosiect cyffrous newydd ledled y DU o’r Asiantaeth Darllen. Trwy Darllen Ffrindiau rydyn ni’n grymuso, cysylltu a chysylltu pobl sy’n agored i niwed ac ynysig trwy ddechrau sgyrsiau.

Dysgu mwy

Dechreuwch ddarllen ffrindiau yn Gymraeg

Gweler sut y gall eich sefydliad ymuno â'n rhaglen

Dechreuwch ddarllen ffrindiau

Yr hyn a wnawn

Byddwn yn rhoi’r holl offer a hyfforddiant i chi i’ch helpu i ddechrau Darllen Ffrindiau yn eich ardal chi.

dechrau
home-resource-holding-image
15-MCH20180514_Cog_ReadingFriends_084

Gall eich haelioni inni helpu i ddod â mwy o bobl at ei gilydd fel Anne a Janet

Cefnogwch ein gwaith

Sign up in Welsh

Welsh: sign up text

Mailing list in welsh